Bilder på bloggen
Populære temaer

Bilder på bloggen

En blogg med bare tekst blir fort veldig kjedelig, så det gjelder å piffe den opp med fine bilder. Du kan kjøpe bilder på nettet, eller bruke gratisbilder, men vær oppmerksom på at noen bilder ikke kan deles uten fotografens tillatelse. Det beste er selvsagt om du tar bildene selv, slik at du helt sikkert har rett til å bruke dem. Men selv om du bruker egne bilder, er det enkelte ting du må tenke på.

Gjør deg kjent med lovverket

Det er vanligvis greit å dele bilder av deg selv, men når det gjelder bilder av andre personer, skal du ha personenes tillatelse til å bruke bildene. Den samme regelen gjelder dersom du videreformidler bilder som er tatt av andre. Dette er forbudt, uten tillatelse fra den som er avbildet, og det er du som må bevise at samtykke er gitt, altså at personen på bildet har godkjent bruken av dem.

Bilder av store folkemengder

Reglene er strengest når du skal legge ut bilder der enkeltpersoner er i fokus. Det er litt mildere regler når du for eksempel tar bilder under en konsert eller på 17.mai. Dersom enkeltpersoner kan gjenkjennes på bildene, kreves det derimot personens tillatelse, og det kan være alvorlig å legge ut bilder uten lov. Noen bilder kan bli en stor belastning for den som er avbildet, og da kan du rett og slett straffes for å ha delt disse bildene.

Hva med bilder av andres eiendom?

Du kan fint ta bilder på offentlige steder, også bilder som viser enkelthus og andres eiendom. Det er derimot ikke tillatt å gå inn på andres eiendom for å ta bilder uten deres samtykke. Bildene skal heller ikke krenke privatlivets fred. Du kan selvsagt spørre om å få ta bilder av naboens fine lyse tepper, men du kan ikke bare spasere inn i hjemmet deres og ta bildene uten å spørre først. Selvsagt er det heller ikke lov å legge ut bilder av ting som naboen gjerne vil holde for seg selv

I noen områder er det også helt forbudt å ta bilder, for eksempel langs deler av grensen og ved militære anlegg. Tar du bilder på slike steder, kan det være straffbart, og hvis du deler slike bilder, er det ekstra alvorlig, ettersom det kan bli betegnet som en sikkerhetstrussel. Fotoforbud kan også gjelde ved konserter, i kinosaler eller under andre arrangementer.

Hvor går grensen?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvilke bilder du fritt kan bruke og når du må ha samtykke for å bruke bildene på bloggen din. Portrettbilder, enten av én eller flere personer, krever at personen(e) på bildet skal gi samtykke til publisering av bildet. Når det gjelder situasjonsbilder, der andre personer bare er i bakgrunnen for hovedmotivet, kan du legge ut bildene, men bare dersom det er en uskyldig situasjon. Hvis bildet viser personer i uheldige situasjoner, kan du ikke legge ut bildet uten deres samtykke, selv om denne personen bare er et sted i bakgrunnen. Og selv om en person gir deg samtykke til å dele ett bilde, betyr ikke det at du kan bruke andre bilder av samme person. Personene på bildene må gi samtykke til bruk av hvert enkelt bilde du ønsker å publisere.