Vær ansvarsbevisst
Bygg gode blogger

Vær ansvarsbevisst

Som blogger kan du ha stor påvirkningskraft på andre. Dette gjelder spesielt dersom du blir populær og får mange lesere. Sørg derfor for å være en ansvarlig blogger. Ikke anbefal usunne eller skadelige ting, og tenk gjennom hvilket kroppsideal du er med på å fremme.

Ungdom er lettpåvirkelige


Selv om du kanskje er godt voksen og trygg på deg selv, så er det mange ungdommer som er lette å påvirke. Som blogger kan du både påvirke dem på dårlige og på gode måter. Ikke skriv nedsettende om grupper av mennesker, og vær oppmerksom på hva du anbefaler til andre. All reklame eller betalte innlegg skal være tydelig merket som reklame. Et betalt innlegg kan også være en produktanmeldelse, dersom du har fått produktet gratis.

Vær en optimist

Skriv på en optimistisk og glad måte, selv om du skriver om alvorlige temaer. Ikke bruk skremselspropaganda når du skriver om for eksempel klima- og miljøproblemer. Uttrykk heller håp og fokuser på løsninger når du tar opp alvorlige ting. Negativitet fører til at folk gir opp, at ting føles håpløst, og det kan forverre bekymringer og angst som andre sliter med.