Lage en blogg med menn som målgruppe
Populære temaer

Lage en blogg med menn som målgruppe

Blogger er et område på nett som domineres av kvinner og jenter, både hva gjelder hvem som står bak bloggene og hvem som leser og kommenterer. Det er vanskelig å forklare eksakt hvorfor det har blitt slik, men i dag er bloggverden altså i stor grad dominert av kvinner. Det kan fremstå som vanskelig å slå seg frem i dette markedet som mann, eller for menn å finne blogger som henvender seg spesifikt til menn. Er dette en situasjon som vil vedvare, eller finnes det rom for flere blogger som henvender seg til menn?

[IMAGE=eRYLqTe6NChO.jpg]

Ulike måter å konsumere innhold på nett

Både kvinner og menn bruker Internett tilnærmet døgnet rundt i dag, og i utgangspunktet ligger alt til rette for at også menn og gutter skal lese blogger. Likevel fremstår det i dag som at menn i større grad konsumerer innhold via andre kanaler på nett. Noe av dette kan kanskje forklares med at det finnes relativt få mannlige bloggere, som igjen blir en selvforsterkende spiral.

For en mann som for eksempel, litt stereotypt kanskje, er ekstremt interessert av bil så finnes det helt enkelt få blogger som handler om dette temaet. I ulike prosesser av det å kjøpe bil, som for eksempel å lete etter biler på finn.no eller kanskje litt ekstra finansiering på centum.no, vil det være få blogger som henvender seg direkte til denne personen.

En nisje som bare venter på flere bloggere?

Det er selvfølgelig ikke mulig å tvinge flere gutter og menn å bli bloggere, og så lenge som utbudet er begrenset vil det dessuten være få menn og gutter som leser blogger. Hvis det skulle dukke opp en blogger som virkelig klarer å treffe denne målgruppen med relevant innhold, kunne det helt klart vært en oppskrift på suksess.

Noe som kanskje taler imot at blogger med menn son målgruppe er noe som kan bli en suksess, er trender i det klassiske bladmarkedet i papirform. Opp gjennom årene er det lansert flere ulike blader med menn som målgruppe, der profilen har vært å være et blad for menn uten å være mer spisset. Felles for nesten alle disse bladene, er at de har måttet legge ned etter noen år. Samtidig finnes det fortsatt et relativt bredt utvalg av blader med kvinner som målgruppe.

Det beste rådet til menn og gutter som vil skrive blogg, er sannsynligvis å helt enkelt følge sine egne interesser. At du har et interesse for det du skriver om, er helt avgjørende uansett hva temaet for en blogg er. Kanskje er det også greit å utvide begrepet blogg, det er for eksempel mange gutter som sender live fra dataspill,. Kanskje det kan sammenlignes med den mer klassiske bloggingen i tekstform?